a
您现在的位置:诗歌常识题库 > 儿童文学

2019初中语文文言文字义(道)

发布者:admin
日期:2019-06-10 07:28

2019初中语文文言文字义(道)

 道dào 道字是会意字,金文两边合起来是行字,表示道路,中间是首字,表示领头。 合起来指领路。 导的本字,表示引路、领路。  ①道路。

若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困。 (《烛之武退秦师》) ②途径,方法。

行军用兵之道,非及向时之士也。

(《过秦论》) ③风尚。 嗟乎!师道之不传也久矣!(《师说》) ④道义。 伐无道,诛暴秦。 (《陈涉世家》) ⑤思想,学说。 于是废先王之道,焚百家之言,以愚黔首。 (《过秦论》) ⑥天道,规律。

臣之所好者,道也,进乎技矣。 (《庖丁解牛》) ⑦志向。 道不同,不相为谋。 (《卫灵公》) ⑧取道。

从郦山下,道芷阳间行。

(《鸿门宴》) ⑨说,讲。

何可胜道也哉!(《游褒禅山记》)。

上一篇:2019初中语文文言文字义(辞)

下一篇:2019化学基本概念总结

友情链接